Biologisch

Vereniging Biologische Varkenshouders

  • De VBV is de Vereniging Biologische Varkenshouders, opgericht op 15 december 1999
  • Vrijwel alle biologische varkenshouders in Nederland zijn lid
  • De VBV behartigt de belangen van de biologische varkenshouders
  • De VBV draagt bij aan het op peil houden van varkenshouderijkennis van de leden
  • De VBV moedigt haar leden aan om deel te nemen aan open dagen en ondersteunt hierin waar nodig
  • De VBV is hèt aanspreekpunt voor de overheid, het onderzoek en de marktpartijen inzake biologische varkenshouderij
  • De VBV kaart problemen en aandachtspunten in de biologische varkenshouderij aan bij overheid en onderzoek
  • De VBV zit aan de onderhandelingstafel  bij het maken van (keten)afspraken